Category Archives: Siyaset Sosyolojisi

Milli İradenin Aktörleri

Türkiye 15 Temmuz 2016 gecesindeki halk direnişi ile yeni bir tarih başlattı. Halk ilk defa tanklara, toplara ve kurşunlara direnerek demokrasi ve milli irade mücadelesi verdi. Türkiye ve dünya tarihinde benzer bir olayın örneği yoktur. Darbeye halkın gösterdiği direnişi aslında Türkiye tarihi açısından bir devrim olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü kanunlara, amirlere ve yasal olarak yetkili… Read More »

G20: Küresel Kapitalizmin Petersburg Süreci

Suriye ve İslam dünyasındaki iç çatışmaların ölümcül etkisinin gölgesinde yapılan G20 zirvesinin resmi gündemi, her nedense kamuoyunun dikkatini çekmedi. Dünya ekonomisinin siyasi başkanları, Suriye konusunda hiçbir şey yapmadıkları halde, nedense hep Suriye’yi tartışmış gibi davrandılar ve kamuoyuna Suriye tartışmalarıyla ilgili yüzlerini gösterdiler.

Örümcek Ağı ve Yargı Gücü

Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve yargı kararlarının adil olup olmadığı, uzun zamandır tartışılmaktadır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin alternatif atama listesi hazırlamaları, Adalet Bakanı ile atamalar konusunda karşı karşıya gelmeleri, yargı sistemini her yönüyle yeniden sorgulama ihtiyacını ortaya çıkartmış bulunmaktadır. Kanunları uygulama noktasında tarafsız davranacakları kanunla teminat altına alınan yargıçlar neden biri birlerinden şüphelenirler? Yasayı… Read More »

Danıştay Akademisi ?

Danıştay’ın, Üniversite’ye giriş sistemi hakkındaki 20.11.2009 tarih ve 6890 sayılı kararı “bürokratik yargı iktidarı”nın tabiatını ve amacını ortaya koyan önemli kararlardan birisidir. Bu kararla Danıştay daha önceden aldığı kararlara açıkça ters düştü. Bilimsel bir konu olan “eğitimde yönlendirme ve fırsat eşitliği” konusunda yetkili olduğunu yasalalaştırdı. Yürütme ve yasama güçlerine karşı bir güç olduğunu zaten her… Read More »

Bürokratik Yargı İktidarının Mahremiyeti

Yargı camiasındaki tartışmalar ve çekişmeler gittikçe artmaktadır. Son tartışma yargı mensuplarının biri birlerini dinlemeye almaları ile alevlendi. Mafya, asker, polis, üniversite, bürokrasi, basın ve sivil toplum örgütü ayakları ile simülasyondan çıkartılıp müşahhaslaştırılmak üzere olan malum ergenekon davası, yargı bürokrasisini de kendi içinde parçaladı. Yargı mensuplarının biri birlerini dinlemeye almalarına sebep oldu. Hakimler ve Savcılar Yüksek… Read More »

Gazetecilerin Günü

10 Ocak gazeteciler günüdür. Bu günün, Gazeteciler Günü olma nedeni ise 1961’de 212 sayılı kanunun çıkmasıdır. Bu kanun, gazetecilerin özlük haklarında iyileşmeler getirmiş. Bundan dolayı her yıl 10 Ocak günü Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile bütün gazetecilerin üzüntülerini, sıkıntılarını, sevinçlerini ve başarılarını paylaştığımı belirtmek isterim.

Kurucu İktidarın Anayasası

Anayasa mahkemesi, Anayasa’ya göre yürürlüğe girmeyen “5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un” iptalini, görüştü, karara bağladı. Gerekçeli kararını da 1 Ağustos 2010 tarihinde açıkladı. Hukuk tekniği ve usulü bakımından, olmayan, yasalaşmayan, yürürlüğe girmeyen bir kanun taslağının görüşülmüş olması kendi içinde önemli bir mantıksal çelişkidir. Olmayan bir şeyin Anayasaya uygunluğu ve… Read More »

Bürokratik Yargının Fanatikleri

Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılarının, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’i derdest etmeleri ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılarının yetkilerini kaldırması Yargı Darbesi olarak tanımlandı. Taraflardan hangisinin yasaya göre davrandığı tartışmaları başladı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, HSYK’nun kararını bağımsız yargıya müdahale olarak değerlendirdi. Hükümet tarafı konuya bu açıdan yaklaştı. Yüksek yargıyı… Read More »

Balyoz’un İdeolojisi

Türkiye, darbe girişimlerini konuşmaya ve tartışmaya her zamanki gibi devam ediyor. Ancak tartışmalar darbe korkularını ortadan kaldırmıyor. Bir çıkış yolu da ortaya koymuyor. Halkın oyları ne darbelere ne de darbe korkularına çözüm olmuyor. Demokratik seçimler ne kadar güçlü iktidar ortaya çıkarsa da sonuç değişmiyor. Darbe planları, girişimleri ve simülasyonları yapılmaya, konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor.