Category Archives: Eğitim Sosyolojisi

Kovid19 ve Öğretmenler Günü

Öğrencileriyle buluşamayan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Umuyoruz ki bu son olsun. Ama eğim teknolojileri ve sanal öğrenme ortamları, eğitim, okul, öğretmen ve öğrenci kavramları hakkındaki klasik algımızı da değiştirdi. Belki de Kovid19 eğitim alanında olması gerekene hepimizi mecbur bırakıyor.

Sistemsiz Eğitimin Ahlakı

Türk eğitim sistemi kavramı içeriksizdir. Çünkü Türkiye’de Osmanlı’nın son yüzyılından günümüze kadar, en çok müdehale edilen alan eğitim olmuştur. İstikrarsızlık hem okul kademelerinde, hem müfredatlarda hem de eğitim yönetimi alanında sürekli tekrarlanıyor. Baran dergisinin benimle yaptığı röportajdan:

Medeniyet Vakfı’nın Ailesi

Aile, hayatın başından günümüze kadar insanın ve insanlığın varoluşunu ve sürekliliğini sağlayan bir kurumdur. İzafi, göreceli ve sonradan insan çabasıyla oluşturulmuş veya keşf edilmiş değildir. İnsan’ın maddi ve manevi varoluşunu sağlamaktadır.

Öğretmen ve Öğrenci Rollerinin Yeni Eğitim Teknolojileri Karşısındaki Konumu

ÖZET: Bu çalışmada öncelikle klasik çağ, modern uygarlık veya endüstri toplumu olarak bilinen ve on sekizinci yüzyıldan itibaren önce Batı Avrupa daha sonra da bütün dünyada egemenlik kuran endüstri çağının eğitim araçlarının ve güçlerinin neler oldukları ve bunların öğretmen ve öğrenci rollerini nasıl belirlediği ortaya konmaya çalışılacaktır. İkinci olarak yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren eğitim araçları… Read More »

Küresel Ekonomik Güçlerin Kültürel Sürekliliğinin Bir Aracı Olarak Eğitim

Özet: Bu makalede okul, eğitim öğretim ve ekonomik birer kuruluş olan şirketler arasında değişen ilişkilere ve kurumsal yapılara değineceğim. Çünkü eğitimle okul arasındaki ilişki hep aynı kalmamıştır. Şirketlerin başlangıçta eğitimle hiçbir ilişkileri yoktu. Ancak günümüzde birer eğitim kurumu haline gelme çabası içindedirler. İlkin eğitimle okul arasındaki tarihsel ilişki üstünde durulacak. İkinci olarak eğitim öğretimin modern… Read More »

Eğitim, Baraj ve Meslek Seçme Hürriyeti

Yüksek Öğretim Kurumu, Üniversitelere giriş sınavında 10 yılı aşkın bir zamandır, bir çok itiraza rağmen, daha önce yine kendisi tarafından uygulamaya konmuş olan katsayı uygulamasını nihayet yürürlükten kaldırdı. Üniversiteye giriş sistemi, bu katsayı uygulamasından dolayı, belirtilen süre boyunca, İmam-Hatip Meslek lisesi mezunlarına ve buna bağlı olarak laiklik tartışmalarına kilitlendi. Katsayı sisteminin getirilmesi de götürülmesi gibi,… Read More »

YÖK’ün Küresel Eğitim Siyasetine Açılımı

Eğitim kurumları uzun zamandan beri, sinema, moda, sanayi ürünleri ve iletişim teknolojileri gibi küresel piyasalara açılmaktadırlar. Bu amaçla yeni stratejiler geliştirmektedirler. Sanal ortamda paket eğitim programları hazırlamaktadırlar. Bir çok ülkede yeni şubeler açmaktadırlar. Ülke dışından öğrencileri eğitim programlarına katmaktadırlar. Yüksek öğrenim sadece bir kültürlenme ve eğitim öğretim değildir. Aynı zamanda önemli bir ekonomik varlıktır. Bu… Read More »

Merkezi Sınavlar ve İşlevsiz Elemeler

Türkiye’de merkezi olarak düzenlenen üniversiteye giriş sınavlarının bir zorunluluktan kaynaklandığına dair yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaatin temel gerekçesi, üniversite kontenjanlarının sınırlı olması ve üniversite okumak isteyenlerin belirlenen kontenjanlardan çok fazla olmasıdır. Üniversiteler mecburen üniversite okumak isteyen ortaöğretim mezunları arasından en iyilerini, en başarılılarını seçecektir. Bu seçimin en objektif ölçüm aracı ise, üniversiteye giriş sınavıdır.… Read More »

Eğitim, Eleme Sınavları ve Yanılsama Kurbanları

Türkiye’de uzun zamandır, yüksek öğretim ve ortaöğretim okullarına giriş sınavlarında bir tartışma yaşanmaktadır. Tartışma sınavlarda başarısız olan ve hiçbir soruyu doğru cevaplandırmayan öğrenciler üzerinden yapılmaktadır. Başarısız öğrencilerin sayısının çokluğu, verilen eğitimin beklenen düzeyde başarılı öğrenci yetiştirmediğini belgeler gibi görünmektedir. Bu durum eğitim sisteminin sorgulanmasına neden olmaktadır. Tartışma bu minval üzere her yıl sınav sonuçları açıklanırken… Read More »